Art_Fetish

Свят • Цвят • Фетиш

Доминация и Дисциплина

Същност на доминиранетоАвтор: stefidd Последен пост: 26 Ное 2011, 08:19 Отговори: 3

Същност на доминирането

Ново мнениеот stefidd » 03 Окт 2010, 10:32

Доминирането до голяма степен е изкуство. То е поведение и дейност, която отчита ценностната система на хората, техните интереси, като същевременно ги мотивира да изпълняват задачите, които са им възложени, по най-добрия начин, както и да развива техния творчески потенциал.

Доминирането е способността да се изведе ефективността на човешката дейност на равнището на по-високи стандарти, а също и способността да се формира личност, излизайки зад обикновените ограничаващи рамки или да се търсят нови хоризонти.

Доминирането се проявява в междуличностните отношения. То се свързва с постигането на цели, така че последователите да ги възприемат, като свои собствени. Ефективността на партньорството е невъзможно без доминиране.

Доминиращият трябва да има ясна представа за желаните бъдещи резултати, за начините за тяхното постигане и най-важното, да има знания и умения да организира и да мотивира подчинените си, така че те да следват избрания от него път като свой.

При доминирането е силно изразена активната позиция за достигане на дадена цел. Доминиращият използва различни методи, техники и средства, за да постигне определена цел. В този смисъл доминирането означава действие докато властта е по-скоро състояние.

Доминирането изразява способността да се мотивират подчинените за изпълнение на определен план. То се възприема и като процес на въздействие върху подчинените. Това въздействие е доброволно, споделяно от двете страни, основано на еднопосочни интереси и ценностни ориентации. Доминиращ е този, който съумява да мотивира подчинените си, да ги вдъхновява в съвместната дейност, да ги „обрича" на идеи, които надхвърлят непосредствените им интереси.

Три са силните страни на влияния на доминиращия:
- неговият статус;
- опита и авторитетът му;
- доверието и респекта на подчинените.

За различни житейски ситуации са необходими различни способности, знания и практически опит. Разбира се, доминиращият притежава определени личностни качества на достатъчно високо ниво, инициатива и активност, опит и навици за организаторска дейност, заинтересованост от постигане на групови цели, достатъчна общителност и лична привлекателност, изразена във висок престиж и авторитет.

По своята същност доминирането следва определени модели в живота. В социален аспект доминиращият налага своята воля в условията на определена и достатъчно значима ситуация.

Отговорността е водещо качество на доминиращия. Тя се проявява по различен начин. Основна характеристика на отговорността са задълженията, изразени в безусловното изпълнение на ролевите функции.

Основните характеристики на доминиране са:
- Сила на въздействие и влияние - способността да се упражнява влияние, т.е. способността за промяна на мненията или поведението на подчинените.
- Спечелено доверие - вяра, убеденост и съгласие в лидерските действия или способност за спечелване на последователи чрез правотата на своето поведение.

Някои личностни качества на доминиращия
- да притежават добро самочувствие и увереност;
- да са добри психолози;
- да мотивират подчинените си да изпълнява задълженията си;
- да създават подходяща обстановка;
- да поемат отговорност;
- да бъдат общителни;
- да поставят просто и ясно задачите.

Подходите на доминиране са свързани от една страна с личностните черти и от друга с поведението в съответна ситуация.

Личностни черти:
- физически характеристики: възраст, височина, тегло;
- интелигентност: познания, способности, интелект, справедливост;
- биографични: социално-икономически статус, опит, образование;
- характеристики, свързани с работата: инициативност, настоятелност, отговорност, стремеж към успех;
- личностни характеристики: бързина, доминантност, открит характер, агресивност, независимост, решителност, ентусиазъм, убеденост в собствената правота, авторитарност.
- сигурност при изпълнение на отговорни дейности;
- активност при участие в обществените процеси;
- способност да ръководи;
- увереност в себе си;
- решителност;
- мъжественост (женственост), чар;
- зрялост.

Мотивациите могат да са:
- потребност от сигурност в живота;
- нужда от материално и духовно благоденствие;
- потребност от власт над другите;
- нужда от самоутвърждаване;
- потребност от положение в обществото.

Наличието на определени качества не са достатъчни за доминирането. Необходимо е да се прави непрекъснато адаптиране към различните ситуации в живота. Успешното доминиране е ефективно използване на личностните качества и бързо нагласяне към средата.

Обобщение:
От изложението по темата се вижда, че доминирането изисква предимно лични качества, като повечето са вродени. Някои от тях могат да бъдат развивани и усъвършенствани. Доминирането е черта на характера и може да бъде прилагано във всички сфери от живота. Въпреки, че в темата използвах тази дума ще напиша и нейни синоними, за да покажа твърдението си: доминиране, ръководене, лидерство, управление (мениджмънт), господстване, властване, превъзхождане, водачество, предводителство, администриране, направляване, дирижиране, и т.н.
stefidd
 
 
Кредити: Заключен

Някои лични размисли по темата

Ново мнениеот stefidd » 03 Окт 2010, 10:38

Ясно се вижда, че за да бъде ефективна връзката между двама партньори тя трябва да има изявен лидер. Аз ще коментирам нещата за любовна или семейна, хетеросексуална връзка. Идеалният случай ще бъде, ако лидерът е мъжа. Повечето жени и без това предпочитат да е така. В днешно време, като че ли мъжът загуби лидерството, което му се падаше по право. Жените станаха твърде активни в социалните си контакти, имат вече по-широки интереси, които надхвърлят общите на двойката. Повечето връзки започват без да има изявен лидер в нея. На по-късен етап се търси това. В началото е силен стремежът към сливане, хармония и равновесие. Но с появата на проблемите от житейско естество се изисква и личност, която да ги решава. И тук според мен започва боричкането, което довежда до разпад на двойката. Най-лошия вариант е ако и двамата се стремят към доминираща или към подчинена позиция.
Важни са и мотивите, с които е създадено партньорството. И тъй като те могат да са много разнообразни, аз ги разделям на градивни и неградивни. Градивните носят достатъчна мотивация за да бъде излъчен лидер, който да поема отговорността за другия и за връзката.

В този ред на мисли, след като в БДСМ предварително е декларирана позицията, не предпазва ли това връзката от провал именно по тази причина?
stefidd
 
 
Кредити: Заключен

Re: Същност на доминирането

Ново мнениеот lokiko » 25 Ное 2011, 18:58

Има няколко неща които не разбирам и за които се нуждая от още разяснения.

1. Доминирането роля ли е, или естествено поведение?
2. Ако и двете са възможни, то кое е по-ефективно и какви разлики има между тях?

3. Смятате ли че е възможна връзка между двама партньори стремящи се да са доминиращи?
Вариант 1 - Ако всеки се уважават достатъчно за да се изслушват и да преценяват адекватно кой е по-подходящ за водач във всяка от насоките на връзката си. (Всеки да си има признати свери на влияние и те да не се сравняват по важност с тези на другия.)
Вариант 2 - Ако и двамата са в непрекъсната конкуренция, но водени от мисълта "искам да съм по-добър, заради него/нея" (защото според мен доминиращия е и отговорен за подчинения), а не от мисълта "искам той/тя да е по-зле от мен" (която не успявам да разбера). Не е задължително винаги да са на едно мнение, но да приемем че смятат за нормално състезанието вместо караниците.

4. "Искам той/тя да е по-зле от мен" нормална мисъл ли е за един доминиращ?

5. Уморително ли е да си доминиращ?
Аватар
Арт потребител
 
Регистрирация: 25 Ное 2011, 15:37
Теми: 1
Местоположение: София
Години: 28
Offline
 
Пол: Мъж
Ориентация: Хетеросексуален
БДСМ позиция: Неориентиран
Тук съм за: Любопитство
Визитка:
Кредити: 29.00 Кредит
Репутация във Форума: 3
Нисък рейтинг

Re: Същност на доминирането

Ново мнениеот Amatea » 26 Ное 2011, 08:19

1. Доминирането роля ли е, или естествено поведение?
Възможни са и двете.
2. Ако и двете са възможни, то кое е по-ефективно и какви разлики има между тях?
-Когато доминирането е просто роля, то прилича на детската игра " Аз ще се скрия тук, а ти ще ме търсиш" .
От такъв доминиращ не се изискват особени качества, практиките които се употребяват не са опасни и всичко е бутафория. Просто прилича на доминиране. Набляга се на облекло, заучени пози и реплики, атрибути. Те са които внасят атмосферата.
-Когато става дума за истинско доминиране, доминиращия трябва да притежава качества и усвоява умения. При менталното доминиране, външните неща вече не са от такова голямо значение. Доминиращия е който предразполага и прави атмосферата. Той опознава подчинения с различни методи, и използва придобитата информация за да манипулира, разбира се добронамерено подчинения.

3. Смятате ли че е възможна връзка между двама партньори стремящи се да са доминиращи?
Може би питаш за доминантни натури... Ако и двамата искат да са доминиращи е безсмислено отношението. Колкото и цивилизовани и толерантни да са, единия ще е ощетен и рано или късно това ще прекрати връзката.

4. "Искам той/тя да е по-зле от мен" нормална мисъл ли е за един доминиращ?
Идея нямам какво питаш. Мисля, че е абсурдна мисъл за доминиращ. Доминиращия се грижи за подчинения си, дори когато не изглежда така. Дори и да е със садистични наклонности, пак е абсурдна мисъл според мен.

5. Уморително ли е да си доминиращ.
Ако доминиращия не харесва на сто процента да е доминиращ, и не е доминантна натура е възможно да се умори, понеже влага усилие да поддържа темпото. Ако доминирането е начин на живот, няма как да го умори.
Аватар
Арт потребител
 
Регистрирация: 31 Авг 2011, 11:38
Теми: 28
Местоположение: Варна
Години: 50
Offline
 
Пол: Жена
Ориентация: Бисексуална
БДСМ позиция: Любопитна
Тук съм за: Общуване
Определям се, като:: Не съм доминираща- харесва да съм отгоре. Не съм подчинена, харесва да се отдавам. Не съм садистка, пука ми, че те боли. Не съм мазохистка, готова съм да изтърпя всичко за теб.
Визитка:
Кредити: 264.00 Кредит
Репутация във Форума: 26
Нисък рейтинг


 

Назад към Доминация и Дисциплина


Кой, къде се намира в момента?

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Кой посети тази тема?

39 потребители са посетили тази тема: Гост (1), Гост (1), Anna_Glow (1), Bari (1), Bond (1), Fe_Fi (1), Fred (3), JINA (1), Joro (1), JustSlave (5), POKI (1), Pixie (1), Psykhe (1), adidani (1), bigbad (1), caso (1), counterslap (1), dark angel (1), dee (5), g6rad (1), geisha_girl (1), haria (1), iliqna (1), joker (2), little_wife (1), melina011 (2), metodi (1), moussa (1), nadiaadia (1), pdb (1), plam1972 (1), pornolasse (2), rob (1), shepi (1), silver.radiance (1), smallville (1), tefass (1), Севдалина Василева (4), еltemir (1)